อนาคตใหม่เหนือล่าง ปั้นวิทยากรประชาธิปไตย กว่า 3,000 คน เพื่อรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล หัวหน้าคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมกันของคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ที่ร้านอาหารบ้านหอมกลิ่นดินตําบลไทยชนะศึก อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มีประเด็นสำคัญคือภารกิจการขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 หลังจากที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้คิกอ๊อฟเริ่มรณรงค์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

นายปัณณวัฒน์ กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างหนึ่ง ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนคือการสร้างวิทยากรประชาธิปไตย เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งเป้าไว้จังหวัดละ300-400 คน รวม จังหวัด ก็จะได้วิทยากรหลักประมาณ 3,000 คน โดยวิทยากรจะได้รับการอบรมมีเอกสารให้ความรู้เนื้อหาหลักๆเป็นต้นว่าความสำคัญของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่ดีควรเป็นอย่างไรรัฐธรรมนูญปี2560 มีข้อเสียอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรจึงต้องรีบแก้ไข

“หลังจากได้รับการอบรมแล้ววิทยากรก็จะได้รับมอบหมายภาระกิจเข้าไปรณรงค์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนต่างๆพร้อมรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนด้วยการรณรงค์ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเน้นย้ำว่าเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และจะเป็นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจริงจังทั้งนี้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ยังร่วมกันชูคำขวัญว่าปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทยต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ”นายปัณณวัฒน์ กล่าว 

นายดุษฏี บัวเขียว หัวหน้าคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้มีการประสานแกนนำกลุ่มเคลือข่ายพี่น้องประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆไว้ระดับหนึ่งแล้ว พร้อมเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรประชาธิปไตย เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพร้อมที่จะร่วมกันรณรงค์ เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นให้ได้แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกกำหนดไว้ให้แก้ไขยากก็ตาม แต่เชื่อมั่นในพลังของพี่น้องประชาชน