“ดอกซากุระ” นักท่องเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศ “ดอกซากุระ” ที่เบ่งบานอย่างสวยงาม ในสวน 80 ณ เกษตรหลวงอ่างขาง

วันที่ 13 มกราคม 2561 ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ที่ 5  ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค ยังคงเดินทางมาชื่นชม ดอกซากุระ ที่เบ่งบานสะพรั่ง สวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวอย่างต่อเนื่อง และสัมผัสความงดงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ภายในสวน 80 และถ่ายภาพ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว


ทั้งนี้ ทางมูลนิธิโครงการหลวง ได้นำเข้าสายพันธุ์ซากุระจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2540, ประเทศนิวซีแลนด์ ในปี พ.ศ. 2544, ประเทศไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2545-2559 และประเทศภูฏาน ในปี พ.ศ. 2559

โดยการนำต้นและกิ่งพันธุ์ซากุระ จาก 4 ประเทศ ดังกล่าว ดำเนินการปลูกทดสอบ และสามารถเจริญเติบโต ออกดอกได้ดีกับสภาพภูมิประเทศ ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จำนวนทั้งหมด 31 สายพันธุ์ โดยดอกซากุระ เป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ ซึ่งลักษณะสีดอกซากุระ มีทั้งสีชมพูเข้มและชมพูอ่อน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับดอก”นางพญาเสือโคร่ง”ส่วนช่วงที่ดอกซากุระบาน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม-มกราคม