ทหารพราน 32 เตรียมพร้อมจัดชุดบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าระวังหมู่บ้านเสี่ยงดินโคลนถล่ม

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3206 เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยดินสไลด์ เนื่องจากได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ในพื้นที่บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ซึ่งมีบ้านเรือนราษฎรที่อาจได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มจำนวน 2 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งช้าง  และบ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งช้าง   หน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามและเฝ้าระวังในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมไว้ในพื้นที่บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งช้าง ในส่วนความคืบหน้าและเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญจะรายงานให้ทราบต่อไป