พะเยา ตำรวจใช้เวลาว่าง ปลูกองุ่นไร้สารสร้างรายได้งาม

ตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ภูธรจังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำ หันมาปลูกองุ่นไร้เมล็ด พันธ์ บิวตี้ซิสเลท ไร้สารสร้างรายได้งาม ล่าสุดขยายพื้นที่ปลูกองุ่นเพิ่มขึ้น โดยสามารถเก็บผลผลิตได้ 3 ครั้งต่อปี ซึ่งแต่ละรอบจะสามารถเก็บผลผลิตได้จำนวนกว่า 500 -600 กรัมต่อรอบ จำหน่ายได้ครั้งละกว่า 1 แสนบาท

ดาบตำรวจไพรัตน์ อะปะมาเถ ตำรวจสังกัดศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ภูธรจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการดูแลผลผลิตองุ่นไร้เมล็ด พันธ์ บิวตี้ซิสเลท ที่กำลังจะได้รับการเก็บเกี่ยวของตนเองอย่างใกล้ชิด หลังจากที่เขาใช้เวลาว่างจากงานราชการและงานประจำ ทำการปลูกไว้บริเวณพื้นที่สวนเริ่มต้น ประมาณ 1 ไร่เศษ ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมา และประสบผลสำเร็จผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากปลูกโดยวิธีการใช้อินทรีย์ และขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ต้น

ซึ่งดาบตำรวจไพรัตน์ บอกว่า ตนเองใช้เวลาว่างจากการที่ทำงานประจำ หันมาปลูกองุ่นไร้เมล็ด พันธ์บิวตี้ซิสเลท ประมาณ 3 ปีกว่าที่ผ่านมา โดยทำการปลูกไว้จำนวน 54 ต้นพบว่าผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากรสชาติองุ่นมีความหวานอร่อย ที่สำคัญองุ่นที่นี่จะไม่ใช้สารเคมีเลย โดยจะใช้ปุ๋ยประเภทมูลสัตว์เป็นหลัก ซึ่งพอผลผลิตออกมาก็จะมีผู้มาสั่งจองและเดินทางมาซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยจะขายในราคา กิโลกรัมละ 250 บาท ต่อมาก็ได้ขยายพื้นที่ปลูกอีกรวมมากกว่า 100 ต้น ซึ่งสามารถให้ผลผลิตต่อรอบมากกว่ากว่า 500 กิโลกรัม และในรอบนี้น่าจะสามารถให้ผลผลิตได้มากถึง 500 -600 กิโลกรัม เนื่องจากอายุของต้นเจริญวัยอย่างเต็มที่และให้รสชาติที่หวานอร่อย ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้เป็นอย่างดี

สัมภาษณ์…ดาบตำรวจไพรัตน์ อะปะมาเถ บ้านเลขที่ 215 หมู่ 10 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 084-7684848