เหล่ากาชาดจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวาแหมะคี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ นายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภอท่าสองยาง นางจันทิรา โพธิ์เที้ยม นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง นายทวีป ไทยสวี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง ได้ออกเยี่ยมเยียน และมอบเงินพร้อมสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง ครอบครัวละ 3,000 บาท ผู้เสียชีวิต รายละ 5,000 บาท

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กล่าวว่า ในรอบสัปดาห์ที่แล้ว ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง ที่บ้านวาแหมะคี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสองยาง บ้านเรือนเสียหาย 6 หลังคาเรือน เสียหายทั้งหลัง 2 หลังคาเรือน มอบเงิน 5,000 บาท/หลังคาเรือน ส่วนอีก 4 หลัง มอบเงิน 3,000 บาท /หลังคาเรือน

ต่อมาได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลท่าสองยาง มอบเงินให้กับผู้บาดเจ็บ และสิ่งของอุปโภค-บริโภค เสร็จแล้วได้เดินทางไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่โรงเรียนปอเคลอะเด หมู่ที่ 5 ตำบลแม่วะหลวง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบรายละ 5,000 บาท กิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง รายละ 5,000 บาท พร้อมสิ่งของ อุปโภค บริโภค เงินช่วยเหลือครอบครัวที่บ้านพังเสียหาย จากกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยางครอบครัวละ 5,000 บาท

สบเกษม แหงมงาม ภาพ/ข่าว