หน่วยมิตรประชา กองบิน 46 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ


วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนวัดบ้านไร่ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หน่วยมิตรประชา กองบิน 46 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน โดยหน่วยมิตรประชา กองบิน 46 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป, ตัดผมชาย – หญิง การแสดงดนตรี และการแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การศึกษา และปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยมี นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ เต็มดวง เสนาธิการ กองบิน 46 เป็นประธานส่วนหน่วยมิตรประชา

กองบิน 46 พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 จิตอาสา 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 5 เป็นประธานส่วนจิตอาสา และนางพัฒน์นรี พานิช เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 นำกำลังพลจิตอาสา กองบิน 46 ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ ทาสีรั้ว และตัดหญ้า บริเวณรั้วโรงเรียน