รอง ผอ.รมน.สุโขทัย ตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ถูกร้องเรียน

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.8 (ห้วยไคร้) ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ ในพื้นที่ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้ ของนายประจวบ โปธาตุ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 6 ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย

เนื่องจากกรณีราษฎรในพื้นที่ร้องเรียนสงสัยโรงงานแปรรูปไม้ลักลอบนำไม้ในเขตป่าสงวนเข้ามาแปรรูปในโรงงานดังกล่าว จากการตรวจสอบ พบว่าโรงงานดังกล่าวขออนุญาตแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักรถูกต้อง และไม้ที่นำมาแปรรูปได้รับซื้อจากสถานที่ที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้อง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย