แม่สอด สะพานไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เปิดแล้วยังใช้ไม่ได้ รองประธานหอการค้าไทย “พ้อ”เสียโอกาส

ไทยส่งสินค้าออกผ่านแดน รถยนต์ขนส่งติดยาววันละ 4-5 กิโลเมตร

วันที่ 13 สิงหาคม.2562 นายวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ รองประธานหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย กล่าวว่า ปัจจุบันการส่งสินค้าออกด้านชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปสู่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีปัญหาใหญ่ขณะนี้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 1 ไม่เพียงพอต่อรองรับรถยนต์ขนส่งสินค้าไปยังประเทศเมียนมา เนื่องจากต้องการขนส่งสินค้าผ่านแดนสหภาพไทย-เมียนมา มีจำนวนมากเกินกว่าที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 จะรองรับได้

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันปริมาณรถบรรทุกสินค้าจอดรอข้ามฝั่งอยู่ริมถนน เพื่อส่งสินค้าผ่านแดนยาววันละ 4-5 กิโลเมตร  ซึ่งส่งผลต่อสินค้าส่งออกจากประเทศไทย ทำให้ต้นทุนการส่งออกสูงขึ้น หากรัฐบาลไม่ดำเนินการแก้ไข จะทำให้ราคาสินค้าและความสามารถในการแข่งขันสินค้าไทยในตลาดของสหภาพเมียนมามีปัญหาตามมาด้วย

“แม้ว่าการสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2 เสร็จแล้ว และนับว่ามีพิธีการเปิดสะพานไปนานแล้วพอสมควร แต่ปัญหาก็ยังไม่สามารถใช้สะพานแห่งนี้ได้ เพื่อบรรเทาการขนส่งให้มีความคล่องตัวขึ้น เนื่องจากมีปัญหายังไม่มีข้อตกลงระหว่างไทย-เมียนมา เช่น ด้านศุลกากร และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลาย เรื่องการใช้สะพานไทยเมียนมาร์แห่งที่ 2 ซึ่งมีขนาดใหญ่และกว้างกว่าสะพานแห่งที่ 1 ถ้าผ่านข้อตกลงมีการใช้สะพานขนส่งสินค้าจะช่วยให้สินค้าไทยไหลเข้าสู่สหภาพเมียนมา ในปริมาณที่สูงเพิ่มมากขึ้น และจะมีผลดีต่อการค้าชายแดนด้านส่งออกของไทย”นายวิโรจน์ กล่าว

รองประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า สำหรับสถิติสินค้าไทยที่ส่งออกไปเมียนมา ปีละกว่า 70,000 ล้านบาท หากสามารถขนส่งสินค้า ส่งออกได้สะดวกและรวดเร็ว คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 ล้านบาท อย่างแน่นอน

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย หรือแม่น้ำตองยิน ในภาษา เมียนมา บริเวณบ้านท่าตะเคียนตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ตรงข้ามกับจังหวัดเมียวดี ของเมียนมา ซึ่งเปิดสะพานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับผู้แทนรัฐบาลเมียนมา คือ นางอ่องซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสะพาน