พิษณุโลก “ตลาดนัดเด็กดอย” เทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านร่องกล้า

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น ตลาดนัดเด็กดอย บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พล.อ. ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านร่องกล้า ตลาดนัดเด็กดอย ชม ชิม ช้อบ เที่ยวสุดภู ดูสายหมอก หยอกสายลม ชมวิถีถิ่น กินผักผลไม้ตามฤดูกาลโดยมี นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ กล่าวรายงานว่า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน สโมสรโรตารีวังจันทน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดเทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านร่องกล้า

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาสินค้าด้านการเกษตรและรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาสินค้าด้านการเกษตรและรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เชื่อมโยงตามนโยบายการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และระดับชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้สินค้าด้านการเกษตรของชุมชนเป็นที่รู้จักและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายพืชผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ในชุมชน

กิจกรรม ประกอบด้วย การ ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์กาแฟแบรนด์ของเกษตรบ้านร่องกล้า ลูกพลับสดๆ การจำหน่ายหน่อไม้หวาน ผักขมมุ้ง ข้าวโพดหวาน กะหล่ำปลี ยอดซาโยเต้ และอาหารพื้นบ้านของชาวร่องกล้า พร้อมชม การเต้นรำของชาวม้งโดยเยาวชนจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ตำบลเนินเพิ่ม