แม่สอด เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมอญ ประเทศเมียนมา

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่วัดแม่ซอดน่าด่าน หรือวัดหลวง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะศรัทธาวัดแม่ซอดน่าด่าน หรือวัดหลวง พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสามะนอผิ่วสิ่น ได้มีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุดินสไลด์ และน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ รัฐมอญ โดยเฉพาะที่เมืองเมาะตะมะ เมืองเมาะละแหม่ง ของประเทศสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


ทางด้านนางมุกดา พรธนพงศ์ กลุ่มจิตอาสามะนอผิ่วสิ่น ของวัดแม่ซอดน่าด่าน หรือวัดหลวง กล่าวว่า จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในประเทศสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทางวัดหลวง หรือวัดแม่ซอดน่าด่าน ซึ่งมีความผูกพัน ด้านวัฒนธรรม และมีการร่วมทำบุญแลกเปลี่ยนกับวัดในพื้นที่ประเทศ ประเทศสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้ร่วมกัน เปิดรับบริจาคสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย ชาวเมียนมา ต่อไป


อย่างไรก็ตามพบว่ามีประชาชนต่างเดินทางมาร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น