สมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ มอบผ้าห่ม รพ.แม่สอด ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เภสัชกรสุเพียร สุทธานุรักษ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ดร.ชนิษ์ฐภัค สิงหลกะ เลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มจำนวน 200 ผืน มอบให้กับโรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมรับมอบ สำหรับกิจกรรมการมอบผ้าห่มในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำหรับโรงพยาบาลแม่สอด เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 365 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการรับมอบผ้าห่มในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งทางโรงพยาบาลยังมีความต้องการผู้ห่ม ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกเป็นจำนวนมาก

ภาพ-ข่าว /ไพฑูรย์ สุขแว่น