พิษณุโลก น้ำฝนภูหินร่องกล้าไหลท่วมพื้นที่อำเภอนครไทย ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวัง 24 ชม.

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่คืนวันที่ 8-9 สิงหาคม ต่อเนื่องจนถึงบ่ายวันที่ 10 สิงหาคม ทำให้น้ำฝนที่ไหลลงมาจากภูหินร่องกล้า ท่วมขังพื้นที่นาในตำบลเนิ่นเพิ่ม นับ 1,000 ไร่

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก / ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัด ได้สังการ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า ขณะนี้มีสถานการณ์ฝนตกหลักในเขตตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก จึงขอให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขค 9 สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สาขานครไทย นายอำเภอนครไทย เข้าไปในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง

พร้อมให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยทันที ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม พรบ.ปภ.2550 อย่างเคร่งครัด และสั่งการให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม เป็นผู้บัญชาเหตุการณ์ในพื้นที่ ให้นายอำเภอนครไทยสังการผู้เกี่ยวข้องในระดับอำเภอเข้าไปในพื้นที่ เพื่อบูรณาการในการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือ เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน กู้ภัยและบรรเทาภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานสถานการณ์สถานการณ์ให้ทราบทุกระยะ

อีกทั้งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ประสาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมเครื่องจักรและกำลังพล เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่

รายงานข่าวล่าสุด ในช่วงบ่ายวันเดียวกันฝนได้หยุดตกแล้ว อย่างไรก็ตาม หากระดับสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมจะไหลลัดเลาะระบายลงไหล่เขาสู่แม่น้ำเข็ก ซึ่งจะไม่กระทบต่อบ้านเรือนของราษฎร