มทร. พิษณุโลก ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สุดปลื้มปิติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดงานการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเดินขบวนเกียรติยศ พร้อมด้วยนายสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่างและทีมงานร่วมขบวน

สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีเชิดชูเกียรติให้กับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมจำนวน 269 คน

ซึ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมรับปริญญาในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ปกครอง คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษารุ่นน้อง ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


โดยวันที่ 19 สิงหาคม 2562 บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก