พะเยา ชุมชนม้งจัดงานใหญ่ หลังรอใช้ไฟฟ้ามากว่า 20 ปี

ชาวบ้านชุมชนม้ง บ้านจำป่าหวายดอนมูล หมู่1 ต.จำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดีใจกันทั้งหมู่บ้านหลังได้ใช้ไฟฟ้าซึ่งรอมานานกว่า 20ปี จึงได้จัดพิธี เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยมีหน่วยงานราชการและชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ชึ่งภายในงานมีการแสดงพื้นบ้านของชุมชนม้ง

นายชีวิน พัฒนคูหะ อข.น.1 ร่วมกับ นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศบาลตำบลแม่กา และหัวหน้าส่วนราชการใน อ.เมืองพะเยา ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งผู้บริหาร การไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันประกอบพิธี เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่ ชาวบ้านชุมชนม้ง บ้านจำป่าหวายดอนมูล หมู่1 ซึ่งสร้างความดีใจให้แก่ชาวบ้าน เป็นอย่างมากหลังจากไม่มีไฟฟ้าใช้มากว่า20ปี ในการเปิดจ่ายไฟฟ้าในวันนี้

จากการขยายเขตโครงการขยายเขตให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) โดยมีหมู่บ้านจำป่าหวายดอนมูล ชมชนม้ง ของ ต.จำป่าหวาย อ.เมือง 1 หมู่บ้าน ระยะทางระบบจำหน่ายแรงสูงรวม 1.2 วงจร.กม., ระยะทางระบบจำหน่ายแรงต่ำ 0.5 วงจร.กม. ติดตั้งหม้อแปลงรวม 30 KVA มีราษฎรใช้ไฟฟ้า รวม 35 ครัวเรือน งบประมาณทั้งสิ้น 2,020,210.24 บาท