ไทย-เมียนมา ได้เฮ!!แก้ปัญหารถติดหนึบได้แล้ว บนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1

ไทย-เมียนมา บรรลุผล ข้อตกลงย้ายรถนักเรียน รถพยาบาล ไปใช้สะพานมิตรภาพ 2 แก้ปัญหารถติดหนึบ

วันนที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ( TBC ) ไทย-เมียนมา พื้นที่ 1 นำโดย นายวิโรจน์ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย พ.ต.อ ชัชชัย สำเนียง ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ร.อ. ไผทสันต์ อมรเมธาศักดิ์ เลขา TBC พื้นที่ 1 ร.อ.ณัฐเกียรติ แสงไพศรี. ผบ.ร้อย 3 ฉก ม.2 กกล ผาเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทย – เมียนมา เข้าร่วมประชุม

 

เพื่อกำหนดแนวทาง และวันในการเริ่มดำเนินการย้ายรถบางประเภทให้เข้า-ออกผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 เพื่อลดปัญหาการจราจรที่แออัด บนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ที่มีปัญหามานานนับหลายปีทีผ่านมา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนโดยได้ผลสรุปในวาระที่ประชุมเห็นร่วมกัน คือ 1.ให้รถตู้โดยสารรับ-ส่งนักเรียนเมียนมา ทั้งหมดไปเข้า-ออกที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 2.ให้รถพยาบาลรับ-ส่งคนเจ็บหรือป่วย ไปเข้า-ออกที่ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2

ทั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป การย้ายรถ ทั้ง 2 ประเภทไปใช้สะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 นี้ จะทำให้การการเดินทางของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ไปมาหาสู่กันสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งด้านการค้า และการท่องเที่ยว ลดความแออัดการจราจรขณะผ่านแดน และลดมลภาวะอากาศเป็นพิษบนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ได้เป็นอย่างดี

แหล่งข่าวจาก – หน่วยประสานงานชายแดนไทย – เมียนมา พื้นที่ 1
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน