3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

สสจ.ตาก ตะลึง พบเด็กพม่ามีเชื้อโปลิโอ.จ่อชายแดนไทย แพร่เชื้อ 1 ต่อ 200 คน 

864
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

สสจ.ตาก ตะลึง พบเด็กพม่ามีเชื้อโปลิโอ.จ่อชายแดนไทย แพร่เชื้อ 1 ต่อ 200 คน

สาธารณสุขจังหวัดตาก พบเด็กพม่าเป็นโปลีโอ จ่อชายแดนตาก 5 คน มีโอกาสพบผู้ป่วย 1,000 คน จัดปูพรมให้วัคซีน ทั้งไทย – พม่า 100,000 คน

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านท่าอาจ ในสังกัด สพป.ตาก 2 ( แม่สอด) ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สอด , อสม.ไทย และอสม.ต่างด้าว สัญชาติเมียนมา และครูในโรงเรียน ต่างช่วยกันให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กนักเรียน สัญชาติเมียนมา ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และนักเรียนสัญชาติไทย อายุต่ำกว่า 7 ปี

สำหรับวันนี้ มีการให้วัคซีนโปลิโอเด็กตามโรงเรียน สถานศึกษา ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนตาก ในช่วงเวลาพร้อมกัน และมีทีม อสม.ทุกพื้นที่ออกให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กถึงที่บ้าน และชุมชนด้วย อย่างไรก็ดีที่โรงเรียนบ้านท่าอาจ มีนักเรียนต่างด้าว ร้อยละ 95 คน จากนักเรียนจำนวนทั้งหมด 630 คน สอนในระดับชั้นอนุบาล จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2562 นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ  5 อำเภอชายแดน คือ แม่สอด พบพระ ท่าสองยาง แม่ระมาด และอุ้มผาง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ไปประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ที่ศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวบ้านห้วยกะโหลก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หลังจากที่ได้รับรายงานว่า พบผู้ป่วยโรคโปลิโอ จำนวน 5 ราย ในพื้นที่จังหวัดผาปูน รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสาธารณสหภาพเมียนมา ฝั่งตรงข้ามอำเภอท่าสองยาง ซึ่งตามหลักวิชาการแล้ว จะต้องมีผู้ติดเชื้อโปลิโอ 1 คนต่อ 200 คน รวมทั้งหมด 1,000 คน โดยการพบศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวครั้งนี้ มีนายพาโด้ เอ็กคาลู ส่วยอู หัวหน้าสาธารณสุขชาวกะเหรี่ยง ตามแนวชายร่วมให้การต้อนรับ และชี้แจงแก่ราษฎรเมียนมาด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้หยอดโปลิโอให้กับเด็กต่างด้าว ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโปลิโอ.และแจกเอกสารให้ความรู้โรคโปลิโอเป็นภาษาเมียนมา กับ ภาษาไทย ด้วย

นายแพทย์จรัญ กล่าวว่า ทางสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้รับรายงานว่า พบผู้ป่วยด้วยโรคโปลีโอ จำนวน 5 คน ซึ่งตามหลักสถิติที่พบมา หากพบผู้ป่วย 5 ราย จะต้องมีผู้ติดเชื้อ 1 คน ต่อ 200 คน ทำให้น่าจะมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโปลีโอ ประมาณ 1,000 คน และน่าเป็นห่วงพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา เพราะมีราษฎรทั้ง 2 ฝั่งข้ามไปมา ของคนทั้ง 2 ประเทศ

ขณะที่ประเทศไทยปลอดโปลีโอมานานถึง 20 ปี จึงมีความเสี่ยง และจะเกิดขึ้นได้อีก จึงจำเป็นต้องรณรงค์หยอดวัคซีนให้กับเด็กไทย – เมียนมา ทั้ง 2 ฝั่ง คือ เด็กไทยอายุต่ำกว่า 7 ปี และเด็กต่างด้าวอายุต่ำกว่า 15 ปีลงมา จะต้องได้รับการหยอดวัคซีน ทั้งหมด 100,000 คน รวมทั้งลูกหลานแรงงานต่างด้าว ที่ติดตามผู้ปกครองมาในประเทศไทย และขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้เบิกวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจะหยอดวัคซีนในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และวันที่ 9 กันยายน 2562

นายแพทย์จรัญ กล่าวว่า การเตรียมการครั้งนี้ ได้คุยกับฝ่ายเมียนมาด้วย โดยจะมีการรณรงค์ เป็น 3 ภาคี เครือข่าย คือ เครือข่ายฝั่ง จ.ตาก ,เครือข่ายฝั่ง จ.แม่ฮ่องสอน และเครือข่ายฝั่งเมียนมา ซึ่งมีกลุ่มเมียนมา กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และชาติพันธุ์อื่นๆ และได้ให้ทุกเครือข่ายไปเตรียมความพร้อมในเรื่องของทะเบียน , บุคลากร และองค์ความรู้ไว้

นายพาโด้ เอ็กคาลู ส่วยอู กล่าวว่า มีเด็กติดเชื้อโปลีโอ ในฝั่งเมียนมาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางกะเหรี่ยงมีความพร้อมที่จะช่วยรณรงค์ป้องกันโรคโปลีโอ.ด้วยการหยอดวัคซีนให้กับเด็กๆ พร้อมกับทางสาธารณสุขฝ่ายไทย เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายคือ 100,000 คน

เศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพ/ข่าว