d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ททท.สำนักงานพิษณุโลก “เปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก” ผ่าน 17 แก่ง 8 กม.

506

ททท.สำนักงานพิษณุโลก “เปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก” ผ่าน 17 แก่ง 8 กม.

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีเปิด”ฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ชมรมล่องแก่ง พิษณุโลก ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ท ณ ศูนย์เรียนรู้ช้างวนธารารีสอร์ท เรนฟอเรส รีสอร์ท จัดกิจกรรมเปิดฤดูท่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2562 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ทและศูนย์เรียนรู้ช้างอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก กล่าวรายงานว่า กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วงฤดูฝนที่มือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลก การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกึ่งผจญภัยที่มีความสนุกสนาน บรรยากาศธรรมชาติ กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก มีความท้าทาย ตั้งแต่ระดับ 1-5

สำหรับผู้ลงแข่งมือใหม่จนถึงระดับ นักล่องที่มีประสบการณ์ ล่องแก่งพาน แป้งน้ำตาล 17 แก่ง ระยะทาง ประมาณ 8 กิโลเมตร เริ่มจากกิโลเมตรที่ 52 – 44 ถนนมิตรภาพ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง ใช้ระยะเวลาในการล่องประมาณ 2-3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับกระแสน้ำ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากนักท่องเที่ยว จะรับฟังคำแนะนำขั้นตอนต่างๆ ก่อนล่องแก่งทุกครั้ง ประกอบด้วยการฝึกหัดพาย การลอยตามกระแสน้ำ การขึ้นลงแพยาง และการรับฟังคำสั่ง นายหัวในท้ายจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การล่องแก่งที่ได้มาตรฐานสากล

โดยจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ชูชีพและหมวกนิรภัย ที่ช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ พี่อาจเกิดขึ้น นอกจากนั้น ทททสำนักงานพิษณุโลก จัดกิจกรรม “ล่องแก่งเก็บขยะ”เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความสะอาดของลำน้ำเข็ก ซึ่งเป็นเส้นทางในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ได้รับความสนุกสนานท้าทาย และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร อีกทั้งรณรงค์ปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักและร่วมกันรักษาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งน้ำ ด้วยการร่วมกันลดการสร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว ทททสำนักงานพิษณุโลก

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวพูดสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็กสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055 2 5 2 7 4 2-3 ทุกวันในเวลาทำการ หรือ Facebook Fanpage พอๆ ทททสำนักงานพิษณุโลก www facebook.com slash t a t จุด พิษณุโลก

ชนันท์ ช่างเงิน ภาพ/ข่าว