พิษณุโลกพยัคฆ์ไพรลุยยึดแบ็คโฮรถบรรทุก 6 ล้อ  ลักลอบขุดดิน สปก.ขาย

วันที่8 สิงหาคม25562  ชุดเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ(พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้พร้อมจนท.ป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4 สาขาพิษณุโลกป่าไม้ปฎิบัติการยุทธการพิทักษ์ป่า2/2562”ลุยตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่สืบทราบว่ามีนายทุนผู้ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่เน้นปลูกต้นยางพาราอย่างต่อเนื่อง

รายงานข่าวแจ้งว่าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.3 (หนองกะท้าว) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินป่าและลักลอบทำไม้ท้องที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกหลังได้รับแจ้งจากผู้หวังดีไม่ประสงค์ออกนามแต่ต้องการสินบนนำจับว่ามีการบุกรุกขุดตักดินคณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจสอบปรากฏว่าอยู่ในพื้นที่บ้านน้ำขมึนหมู่ที่17 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร(...)

คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่เนื้อที่0-2-84 ไร่มีผู้กระทำผิดจำนวน2 ราย1.นายประเมินธูปทอง2.นายศราวุธสีแสงยึดอุปกรณ์การกระทำผิดจำนวน2 รายการ 1. รถแบ็คโฮจำนวน 1 คัน และรถบรรทุกดิน 6 ล้อจำนวน 1 คัน ได้นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.นครไทย คดีอาญาที่238/2562 ยึดทรัพย์ที่151/2562

นายสมบูรณ์ จำปาอูบ ผู้อำรวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กล่าวว่า ป่าไม้ได้ยึดรถแบ็กโฮและรถบรรทุกดิน เนื่องจากมีการขุดดินไปขาย ทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าจึงมีความผิดตามกฎหมายเบื้องต้นพรบ.ป่าไม้2484 มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใดแผวถางป่า  หรือการทำการใดๆอันเป็นการทำลายป่าไม้หรือเข้ายึดถือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต