พะเยา ครบรอบ อายุวัฒนมงคล 79 ปี 60 พรรษา ” ครูบาบุญชื่น” หลวงพ่อดังเมือง พระนักอนุรักษ์โบราณวัตถุ แห่งลุ่มน้ำอิง


วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ทั้งในและต่างจังหวัด จังหวัดพะเยา ร่วมงาน พิธีเจริญพุทธมนต์ สวดนพเคราะห์ อายุวัฒนมงคล พระวิมลญาณมุนี( ครูบาบุญชื่น จิตตธัมโม ) รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ครบรอบ 79 ปี 60 พรรษา ณ วิหารวัดลี ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

สำหรับงาน พิธี เจริญพุทธมนต์สวดนพเคราะห์ อายุวัฒนมงคล พระวิมลญาณมุนี(ครูบา บุญชื่น จิตตธัมโม ) ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการ สืบชะตา แบบโบราณล้านนา เพื่อเป็นการ เสริม สร้างบุญ บารมี ให้ ผู้มาร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับ ตัวตน โดยมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับพระวิมลญาณมุนีหรือครูบาบุญชื่นจิตตธัมโม รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเจ้าอาวาสวัดลี ถือว่าเป็นพระเถรานุเถระ นักสะสม อนุรักษ์ โบราณวัตถุและศิลปะวัตถุในท้องถิ่น มีมากกว่า 10,000 ชิ้น พร้อมสร้าง พิพิธภัณฑ์เวียงพะเยา(วัดลี) เพื่อให้เป็นสถานที่ค้นคว้าศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น เมืองพะเยา จนชาวบ้านและลูกศิษย์ลูก หาให้ฉายาหลวงพ่อ เป็นพระนักอนุรักษ์แห่งลุ่มน้ำอิงเมืองพะเยา ด้วยดังกล่าว