อปท.อุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่พอใจ รบ.ยังไม่มีแผนเลือกตั้งท้องถิ่น สิ้นเปลืองงบเลือกตั้ง

วันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามไปยังกลุ่มนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสมาชิกสภา อปท.ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ เกี่ยวกับการที่รัฐบาลยังไม่มีแผนที่จะให้มีการเลือกตั้ง อปท.เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า พอใจที่ยังไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น และยังพอใจกับการบริหารงาน อปท.แม้จะเป็นตำแหน่งเพียงการรักษาการเท่านั้น เพราะอำนาจในการใช้งบประมาณ บริหารงานทั้งหมดยังคงเท่าเดิมกับนายก อปท.เต็มตัว มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ ไม่มีผู้บริหาร อปท.ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่มีข้าราชการประจำรักษาการ อำนาจในการใช้งบประมาณมีอย่างจำกัด ซึ่งตรงนี้อาจทำให้ประชาชนใน อปท.นั้น ๆ เสียโอกาสไปบ้างในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นอกจากนี้เหตุผลหนึ่งที่ผู้บริหาร และสมาชิก อปท.พอใจในตำแหน่งรักษาการ และยังไม่มีการเลือกตั้งนั้น น่าจะเป็นผลดีมากกว่า เนื่องจากไม่ต้องเสียเงินไปกับการใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะใช้มากกว่าหลักแสนบาทขึ้นไป บางรายที่ไม่มีก็ต้องไปกู้ด้วยการเอารถยนต์ไปจำนำบ้าง ที่ดินไปจำนำบ้างแล้วค่อยใช้หนี้ในภายหลัง หากยังได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำงานต่อ โอกาสที่จะหาเงินมาใช้หนี้ก็ยังพอมี แต่หากไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่อีก โอกาสที่จะเสียรถยนต์เสียที่ดินไปกับการเลือกตั้งก็มีสูง ขณะเดียวกันเมื่อยังไม่มีการเลือกตั้งก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการหาเสียง ประชาชนในพื้นที่ก็ไม่แตกแยกออกเป็นหลายขั้วหลายกลุ่ม เพราะเมื่อมีการเลือกตั้งย่อมมีการแข่งขันเกิดขึ้นนั่นเอง

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน