พิษณุโลก ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ลุยกวาดล้างนายทุนสวนยางพารา ตามยุทธการพิทักษ์ป่า 2/2562 เป้าหมาย 3 อำเภอ

วันที่ 7 สิงหาคม 25562 ชุดเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ พร้อมหัวหน้าหน่วยป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก นำโดย พันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุด ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่สนธิกำลังตามแผน”ยุทธการพิทักษ์ป่า 2/2562 “เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่สืบทราบว่า มีผู้ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่ เน้นปลูกต้นยางพาราในพื้นที่ราบสูง คือ อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก

หลังจากได้ทำบันทึกตรวจยึดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติในแถบ อ.วัดโบสถ์ อ.วังทอง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป้าหมายการตรวจยึดผืนป่าครั้งนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีนายทุนเข้าถือครองแทนชาวบ้าน รวมเป็นแปลงขนาดใหญ่ ปลูกต้นยางพารานานหลายปี

คณะเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ พยัคฆ์ไพรและหน่วยป่าไม้ในพื้นที่ บุกเข้าตรวจสอบ จำนวน 2 จุด ที่อำเภอนครไทย ซึ่งเป็นแปลงปลูกยางพารา อายุประมาณ 7 ปี จำนวน 2 แปลง คือ แปลงแรกจำนวน 70 ไร่ และ แปลงที่ 2 จำนวน 75 ไร่ ในท้องที่ หมู่ 18 บ้านบุ่ง บ้านนาโพธิ์ นาจาน ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นค่าเสียหายแก่รัฐประมาณไร่ละ 50,000 บาท เนื่องจากบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม และสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะป่าไม้เดียวกันยังร่วมกันตรวจยึดในพื้นที่ ต.หนองกระท้าว จำนวน 294-3-52 ไร่ และ 104-1-72 ไร่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

รายงานข่าวล่าสุด เจ้าหน้าที่ ศปป 4 กอ.รมน.และชุดพยัคฆ์ไพร ได้ลุยตรวจยึดพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา ที่หมู่ 3 บ้านบ่อ เขาเรด้าร์ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 324=3=05 ไร่ สามารถตรวจยึดสวนยางพาราอายุ 7-8 ปี พร้อมกับ บุกเข้าตรวจสอบบันทึกถ้อยปากคำ ก่อนจะทำการตรวจยึดแปลงนายทุนที่ บ้านน้ำริน ตำบลบ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ต่อไป

ซึ่งการบันทึกจับกุม ส่วนใหญ่ได้ตั้งข้อหาบุกรุกแผ้วถาง ซึ่งตรวจสอบกับค่าพิกัดดาวเทียม ปี 2545 ฐานความผิด พรบ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 54 แผวถางป่า และ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 14 ยึดถือครอบครองป่าสงวนฯนำส่งพนักงานสอบสวนแต่ละท้องที่ ของจังหวัดพิษณุโลก

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา หัวหน้าชุด ศปป.4 กอ.รมน. นำทีมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ(พยัคฆ์ไพร)และป่าไม้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังทองเข้าตรวจยึด ตามบันทึก ระบุว่า เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ(พยัคฆ์ไพร) และหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ 8 น้ำยาง บุกตรวจยึด จำนวน 2 แปลง คือ
1 ยึดแปลงที่ดินป่าสงวนลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา บ้านซำต้อง ม.16 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พื้นที่ตรวจยึด 309-2-8 ไร่ บุกรุกปลูกยางพาราอายุ 7 -10 ปี พร้อมสัปปะรดและกล้วย คิดเป็นค่าเสียหายแก่รัฐ 21,122,950 บาท
2. แปลงรูปคดีตรวจยึดพื้นที่ 177-3-4 ไร่ บ้านป่าขนุนซึ่งที่ดินป่าสงวนลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา ม.14 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง บุกรุกปลูกยางพาราอายุ 7 -10 ปี คิดเป็นค่าเสียหายแก่รัฐ 12,131,092 บาท

นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพร เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล. 2 (วัดโบสถ์) และ พล. 9 (ปากพาน-น้ำโจน) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมกันตรวจยึด ตามยุทธการพิทักษ์ป่า 2/2562 แปลงเป้าหมายที่ 9 บริเวณป่าหลังหมู่บ้านโป่งแคหมู่ที่ 10 ตำบลคันโช้ง อ.วัดโบสถ์ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสองฝั่งลำน้ำแควน้อย รวมพื้นที่ตรวจยึดจำนวน 75-3-96 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหาย จำนวน 5,185,878.21บาท