ทหารพราน 36 รุดตรวจสอบเหตุคอสะพานทรุดข้ามแม่สามแลบ  ประสานหน่วยงานเร่งซ่อม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 พันเอก วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3602 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายหลังได้รับแจ้งรายงานว่า ในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมากลางดึก ตลอดทั้งคืนได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทำให้มีปริมาณน้ำไหลบ่าลงลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นเป็นเหตุให้คอสะพานข้ามลำน้ำแม่สามแลบ ที่เคยชำรุดครั้งก่อน ถูกน้ำกัดเซาะ เป็นเหตุให้รถยนต์ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านไป – มาได้ ซึ่งอยู่บริเวณก่อนทางเข้าสู่หมู่บ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยชำรุดอยู่แล้ว โดยในห้วงที่ผ่านมาหลายหน่วยงานพร้อมชาวบ้านได้ช่วยกันซ่อมเมื่อช่วง 2 วันที่ผ่านมา

ในเบื้องต้นกองร้อยทหารพรานที่ 3602 ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งชาวบ้านในพื้นที่ให้รับทราบแล้วถึง ความเสียหายของคอสะพานดังกล่าว และเร่งประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมเป็นการถาวรอย่างเร่งด่วน