กองทัพภาคที่ 3 ร่วมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.วัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคล กองทัพภาคที่ 3 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

อีกทั้งการอุปสมบทหมู่เป็นการฝึกตน เสริมสร้างความเข้าใจในหลักธรรม เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสืบสานต่อพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทจาก กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 88 รูป กองบิน 46 จำนวน 3 รูป และ ประชาชน จำนวน 3 รูป รวมทั้งสิ้น 94 รูป