3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

พะเยา พื้นที่ทางการเกษตรจมน้ำ นับ 10,000 ไร่

429
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พะเยา พื้นที่ทางการเกษตรจมน้ำ นับ
10,000 ไร่

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงส่งผลกระทบ โดยมวลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลสันโค้ง ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ รวมทั้งพื้นที่ตำบลห้วยยางขาม ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรจำนวนนับ 10,000 ไร่ โดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำดังกล่าว จะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในสัปดาห์นี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม

นาข้าวในพื้นที่ตำบลสันโค้ง ตำบลสว่างอารมณ์ และตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รวมทั้งตำบลลอและตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน หลายพันไร่ ต้องถูกน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ ในระดับที่สูงจนส่งผลกระทบให้นาข้าวของเกษตรกรที่ทำการหว่านดำและปลูกไว้ ต้องจมกับกระแสน้ำ ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวนั้น ได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านเป็นเวลากว่าสามวันแล้ว ซึ่งหากภายในสัปดาห์นี้ หากมวลน้ำดังกล่าวยังคงท่วมขังอยู่ คาดว่าจะทำให้นาข้าวนับ 10,000 ไร่ ได้รับความเสียหาย ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอดอกคำใต้และอำเภอจุน ระบุว่าสถานการณ์น้ำที่เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของ 2 อำเภอนั้น คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในระยะนี้ ซึ่งในขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวนั้น ขณะนี้ยังมีน้ำไหลระบายเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้าง

ขณะที่เกษตรกรบางราย ระบุว่า นาข้าวที่ปลูกไว้ซึ่งมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ขณะนี้ต้องจมไปกับใจสายน้ำดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะได้รับความเสียหายทั้งหมดเนื่องจากน้ำใกล้ท่วมขังมาเป็นระยะเวลากว่า 3-4 วันแล้ว และขณะนี้ระดับน้ำก็เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่ยังคงมีเมฆฝนปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณและมีฝนตกกระจาย ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาอีก