เด็กไทย- เมียนมา ชายแดนจังหวัดตาก เที่ยววันเด็กกองร้อย ตชด.346

1047

เด็กไทย-เมียนมา คึกคักในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก เที่ยวงานวันเด็ก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 36   (ตชด.346)


วันที่ 12 มกราคม 2561 ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เด็กไทยและเมียนมา ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก นับพันคน ต่างเดินทางท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ คึกคัก


โดยภายในงาน มีบูธ ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนมาก ซึ่งมีทั้งการแจกของรางวัลแก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมงาน ทั้งของเทศบาลตำบลท่าสายลวด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ธนาคารออมสิน ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก การแสดง อาวุธยุทธโธปกรณ์ของหน่วยความมั่นคง ทั้งของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ที่มีทั้ง รถทหาร การให้เด็กๆ ได้ร่วมใช้เครื่องค้นหาวัตถุต้องสงสัย นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ของรถแบ๊คโฮ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


สำหรับพื้นที่ชายแดน มีเด็ก ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา จำนวนมาก ทางหน่วยงานในพื้นที่จึงมีการเปิดโอกาสให้เด็กๆทุกเชื้อชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มีการปิดกั้น เพื่อให้เด็กทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความเท่าเทียมกัน


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น