“อุตรดิตถ์” เตรียมผุดสนามแข่งรถยนต์แห่งแรก ยึด “บุรีรัมย์”โมเดล เป็นต้นแบบ

วันที่ 6 สิงหาคม นายบุญธรรม กอนโภชน์ ผู้จัดการและเจ้าของร้านบุญธรรมออโตเซอร์วิส ร้านจำหน่ายยางรถยนต์รายใหญ่ใน จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า กำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสนามบินเก่า จ.อุตรดิตถ์ อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 17 ทางหลวงหมายเลข 1045 สายสายอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ บ้านวังยาง หมู่ 3 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

โดยกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง บริการการบินโดย บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจ จึงทำให้ประชาชน และนักธุรกิจมีการใช้บริการกันน้อยลง ต่อมาเมื่อการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์แล้วเสร็จ สนามบินที่ถูกใช้ก็มีอันต้องปิดตัวลงในปี พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบันราว 44 ปี อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เรียกร้องให้มีการเปิดดำเนินการอีกครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างได

นายบุญธรรม กล่าวว่า แม้หลายหน่วยงาน ตลอดจนบริษัทผู้ให้บริการด้านการบินเอกชนรายหนึ่งสนใจที่จะเข้ามาทำการปรับปรุงสนามบิน หรือพร้อมที่จะลงทุนใหม่ทั้งหมดในการเปิดเส้นทางการบินอีกครั้งนั้น จนถึงปัจจุบันก็ไม่สำเร็จ อีกทั้งรัฐบาลเองก็ไม่มีนโยบายเปิดให้บริการสนามบินใน จ.อุตรดิตถ์ จึงทำให้ปัจจุบันสนามบินของ จ.อุตรดิตถ์ กลายเป็นสนามบินร้าง และถูกใช้เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงในที่สุด เมื่อไม่มีการพัฒนาตนเองและพรรคพวกอีกหลายคนที่อยู่ในวงการรถแข่งก็สนใจที่จะขอใช้ประโยชน์พื้นที่สนามบินร้างแห่งนี้ มาทำเป็นสนามแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยยึดแบบอย่างสนามแข่งขันจาก จ.บุรีรัมย์เป็นต้นแบบ

สำหรับอัฒจันทร์คงจะสร้างเป็นแบบขนาดเล็ก หรือเป็นแบบเหล็กรอบพื้นที่สนาม โดยใช้งบประมาณมากกว่า 10 ล้านบาทในการดำเนินการก่อสร้าง โดยงบประมาณนั้นจะไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ แต่จะเป็นงบประมาณจากพรรคพวกเพื่อฝูงในวงการ

“จ.อุตรดิตถ์ ยังไม่มีสนามแข่งขันรถยนต์เป็นของตัวเอง และการสร้างสนามแห่งนี้จะเป็นสนามแห่งแรก ไม่เพียงแต่การมีสนามแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านั้น แต่สิ่งที่จะตามมาจากการมีสนามแข่งขันคือ การท่องเที่ยว เม็ดเงินที่จะเข้าสู่ จ.อุตรดิตถ์น่าจะมีมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดไปในตัวด้วย อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้เข้าไปทำการสำรวจแล้วเห็นว่า สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะเป็นพื้นที่ราบ ขณะเดียวกันกำลังหารือพูดคุยกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ดูแลอยู่ว่า จะเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ นอกจากนี้ทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของราชพัสดุ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และจังหวัด จะสนใจหรือขัดข้องกับแนวคิดนี้หรือไม่ หากทุกฝ่ายเห็นชอบก็สามารถดำเนินการได้ทันที เพราะงบประมาณขณะนี้มีพร้อมแล้วเช่นเดียวกัน” นายบุญธรรม กล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน