พ่อเมืองสองแคว จับมือ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ปั้นกล้วยไทยสู่ระดับโลก

803

พ่อเมืองสองแคว จับมือ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ปั้นกล้วยไทยสู่ระดับโลก

วันที่ 5 ส.ค. 62 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรจังหวัดตาก ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Banana World & OTOP indo china Expo 2019 ที่โรงแรมภัทรา รีสอร์ท แอนด์สปา จ.พิษณุโลก

โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก)ทำโครงการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศ และประวัติศาสตร์ โดยให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกจัดงาน Thailand Banana World & OTOP indo china Expo 2019 การจัดงานกล้วยไทยสู่สากล เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพผลิตภัณฑ์กล้วยชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นที่รู้จัก และโดดเด่น เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และนอกกลุ่มจังหวัดรวมทั้งต่างประเทศ กิจกรรมประกอบไปด้วยการจำหน่ายสินค้ากล้วย ผลิตภัณฑ์กล้วยมากกว่า 100 คูหา การแสดงวัฒนธรรมวิถีไทย คนกับกล้วย การจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมพร้อมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับกล้วย การแสดงสายพันธุ์กล้วย การเสวนาวิชาการเรื่องเส้นทางกล้วยภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่สากล

การอบรมหัวข้อ เรื่องกล้วยๆก็รวยได้ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การประกวดธิดาตานี การประกวดร้องเพลง การประกวดอาหารที่ทำจากกล้วย การประกวดกล้วย การจัดแข่งขันจักรยานแรลลี่และการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 บริเวณลานหน้าศาลากลาง จ.พิษณุโลก

ผู้ว่าฯพิษณุโลก กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่จะเปิดโลกของผลิตภัณฑ์กล้วยไทยสู่ตลาดสากล เชื่อมโยงศักยภาพในแง่ของ Value Chain ของผลิตภัณฑ์กล้วยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เช่น สายพันธุ์กล้วย การเพาะปลูกกล้วย การผลิตและแปรรูป