จังหวัดตาก มหาดไทย จับมือสถานศึกษา 31 แห่ง ชายแดนไทย-เมียนมา ให้ท้องถิ่นไทยก้าวสู่แหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส วิถีชีวิตสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง (ชั้น 6) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เดินทางมาติดตามโครงการ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และจัดแสดงนิทรรศการตามโครงการดังกล่าว ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดให้มีการแสดง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในเรื่องการเรียน การสอน ในพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และฐานะเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

ในเวลาต่อมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU นโยบายการขับเคลื่อน “ท้องถิ่นไทยก้าวสู่แหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส วิถีชีวิตสุขภาวะ”ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด โรงเรียน 31 แห่ง ของ อปท. เข้าร่วมทำ MOU ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง (ชั้น 6) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อที่จะพัฒนาวงการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล เขตติดต่อกับประเทศเพื่อบ้าน สหภาพเมียนมา ต่อไปในอนาคต

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า 2 ประเทศ ไทย -เมียนมา มีการพัฒนาประเทศ และแวดวงการศึกษาไปยังรวดเร็ว สังเกตได้ว่า 3 อำเภอชายแดน แม่สอด แม่ระมาด พบพระ ได้รับการยกฐาน เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ขณะ ที่ฝั่งสหภาพเมียนมา ร่วมมือกับจีน พัฒนาฝั่งโก๊กโก้ ตรงข้ามกับบ้านวังตะเคียน อำเภอแม่สอด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีชาวจีนเข้ามาลงทุนด้านการค้า การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 140,000 ไร่ ระยะแรกนี้ เริ่ม 10 โครงการ มีการก่อสร้างที่พัก โรงแรม การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และอื่น ๆ มีการแลกเปลี่ยนส่งนักศึกษามาเรียนด้านอาชีวศึกษา สิ่งที่ริเริ่มขณะนี้ ต้องให้เด็กไทย เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นไทยก้าวสู่แหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส วิถีชีวิตสุขภาวะ”ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด โรงเรียน 31 แห่ง ของ อปท. รองรับการศึกษาในพื้นที่ชายแดน อย่างเป็นรูปธรรม

เศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพ/ข่าว