พิษณุโลก “เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน”ยังไม่พ้นวิกฤติ น้ำไหลเข้าน้อยกว่าออก หาดทรายเทียมโผล่ประจาน(คลิป)

937

พิษณุโลก “เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน”ยังไม่พ้นวิกฤติ น้ำไหลเข้าน้อยกว่าออก หาดทรายเทียมโผล่ประจาน

วันที่ 5 ส.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ยังคงสภาพที่มีจำนวนน้อย เนื่องจากประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วงหรือตกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งปริมาณฝนตกค่ำคืนที่ผ่านมาแถบ อ.นครไทย อ.ชาติตระการ มีเพียง 23.33 และ 23.92 มิลลิเมตร

ทำให้การกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแทบไม่เพิ่มขึ้น กรณีปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 112 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาตรกักเก็บ 939 ล้านลบ.ม. ( ลูกบาศก์เมตร ) คิดเป็นเพียงร้อยละ 11.99 เท่านั้น แม้ว่า จะเริ่มมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ผลจากพายุดีเปรสชั่น”วิภา”วานนี้จนถึงค่ำคืนที่ผ่านมา พบว่า ฝนเล็กน้อยถึงปลานกลาง ในเขตป่าต้นน้ำที่อำเภอชาติตระการจำนวน 23.92 มิลลิเมตร และอำเภอนครไทย จำนวน 23.33 มิลลิเมตร มีน้ำไหลเข้าน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 1.61ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนการระบายน้ำออกจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนวันนี้อยู่ที่ 1.72 ล้านลูกบาศก์เมตร


นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผอ.โครงกาส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ระบุ ปีนี้เป็นปีที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนการเก็บได้น้อยที่สุด นับแต่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนสร้างเขื่อนและเริ่มกักเก็บช่วง 11 ปีที่ผ่านมา แต่ยังเชื่อว่า น่าจะผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งไปได้ เนื่องจากรอฝนต้นสิงหาคมนี้และน่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ซึ่งจะต้องอาศัยร่องมรสุมผ่านภาคเหนือตอนบน

นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผอ.โครงกาส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ระบุ ปีนี้เป็นปีที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนการเก็บได้น้อยที่สุด นับแต่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนสร้างเขื่อนและเริ่มกักเก็บช่วง 11 ปีที่ผ่านมา แต่ยังเชื่อว่า น่าจะผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งไปได้ เนื่องจากรอฝนต้นสิงหาคมนี้และน่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ซึ่งจะต้องอาศัยร่องมรสุมผ่านภาคเหนือตอนบน

ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์ฝนตกจริง แต่ไม่ได้ปริมาณน้ำ บางพื้นที่ยังแล้งขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังพบว่า หาดทรายเทียมโผล่ หน้าคันเขื่อนแควน้อยฯ หากเปรียบภาพที่ปรากฏ ปลายปี 59 พบว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยยังอุดมสมบูรณ

รายงานแจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เดินทางไปตรวจโครงการรัฐที่ส่อไปในทางทุจริต 2 จุด คือ บึงราชนก ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ที่ระบุว่าบึงราชนกเป็นแหล่งละเลงงบประมาณ ส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนส่อทุจริต

โดยเฉพาะ ”หาดทรายเทียม”หน้าเขื่อนแควน้อย มีการนำ งบประมาณไปก่อสร้างจำนวนมาก แต่ไม่ก่อเกิดประโยชน์หรือไม่คุ้มค่า กรณีค่าซื้อทราย 3,000,000 บาท ลงไปเทบริเวณคันคอนกรีต 6 ระดับ ตามโครงการเสริมภูมิทัศน์เขื่อนแควน้อยฯงบประมาณสูงถึง 7.3 ล้านบาท

รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 4,286 ล้าน ลบ.ม.(32.00%) ใช้การได้ 486 ล้าน ลบ.ม (5.00%) น้ำไหลเข้า 3.39 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้้ำ 21.22 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 3,316 ล้าน ลบ.ม (34.87%) ใช้การได้ 466 ล้าน ลบ.ม (7.00%) น้ำไหลเข้า 20.99 ล้าน ลบม. ระบายน้ำ 17.80 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 112.54 ล้าน ลบ.ม (11.99%) ใช้การได้ 69.54 ล้าน ลบ.ม.(7.76%) น้ำไหลเข้า 1.61 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 1.72 ล้าน ลบ.ม.