พะเยา ฝนตกต่อเนื่องทุกพื้นที่ ตลอดทั้งคืนและวัน น้ำกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้น(คลิป)

947

พะเยา ฝนตกต่อเนื่องทุกพื้นที่ ตลอดทั้งคืนและวัน น้ำกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้น

ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนวัน ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำในกว๊านพะเยา เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดระดับน้ำมีประมาณใกล้ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ คาดว่าปริมาณน้ำกว๊านพะเยาจะเพิ่มมากขึ้นเกิน 50% ของความจุ และจะผ่านพ้นวิกฤตปัญหาน้ำแล้งของกว๊านพะเยา

ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนและวันที่ผ่านมา ในทุกพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัด มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งฝนได้ตกลงมาตลอด ทั้งวันและไม่มีท่าทีจะหยุด ซึ่งคาดการณ์ว่าหากยังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่องอย่างในวันนี้ หลายพื้นที่อาจจะประสบกับภาวะปัญหาน้ำท่วม ขณะที่ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา ได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ำได้กว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงสัปดาห์นี้

โดยล่าสุดปริมาณน้ำกว๊านพะเยาอยู่ที่ 11.4 5 ล้านลูกบาศก์เมตร หากยังคงมีฝนตกลงมาในลักษณะนี้ ภายในหนึ่งถึงสองวัน จะทำให้กว๊านพะเยาสามารถที่จะมีน้ำเกิน 50% และจะผ่านพ้นวิกฤตภัยของกว๊านพะเยาได้ โดยกว๊านพะเยาสามารถกักเก็บน้ำได้ 33.5 ล้านลูกบาศก์เมตรและหากมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้คาดว่าปริมาณน้ำในทุกพื้นของจังหวัดที่จะเพิ่มระดับขึ้น อย่างไรก็ตามบางพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม