พิษณุโลก ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง รปภ.วัด สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง-รถไฟ

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 – 02.00 น.นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ DOPA 37 และ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบูรณาการเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อดูแลทรัพย์สินและชีวิตประชาชน กำชับหน่วยปฏิบัติให้เข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ

โดยเพิ่มความเข้มในการตรวจรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่น ตลอดจนสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก สถานีรถไฟพิษณุโลก วงเวียนหอนาฬิกา และสถานที่สำคัญในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก