พิษณุโลก มาตรการเข้มรักษาความปลอดภัย

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. ลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พ.อ.นพดล รอดกลาง รอง ผบ.มทบ.39 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ DOPA 37 และ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการปล่อยแถวเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กำชับหน่วยปฏิบัติให้เข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ

โดยเพิ่มความเข้มในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่น ตลอดจนสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก สถานีรถไฟพิษณุโลก วงเวียนหอนาฬิกา และสถานที่สำคัญในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน