กองทัพภาคที่ 3 เปิดค่ายจัดกิจกรรม”วันเด็ก”

วันที่ 12 มกราคม 2562 ที่บริเวณเวทีลานข้างพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 พร้อมได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี และมอบของขวัญวันเด็กที่มาร่วมงาน โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเด็ก ซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าเด็กจะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติสำหรับกิจกรรมภายในงาน

กองทัพภาคที่ 3 ได้เตรียมกิจกรรม และของรางวัลมาแจกจ่ายมากมาย พร้อมนี้ได้นำยุทโธปกรณ์และนิทรรศการทหารมาจัดแสดงเหมือนเช่นทุกปี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร และเพิ่มศักยภาพการและปลูกฝังการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป

โดยมอบหมายให้แต่ละค่ายทหารแยกจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมสนุกที่บริเวณเวทีกลางอย่างสนุกสนานทั้งนี้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดงานวันเด็ก โดยค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดเวทีกลางบริเวณลานข้างพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดเวทีกลางบริเวณอาคารอเนกประสงค์ บชร.3 และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดเวทีกลางบริเวณห้องรับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ช.3