ทหารพราน 32 ร่วมกับ หมวดการทาง จิตอาสา เคลียร์ดินสไลด์ทับถนนบ่อเกลือ – เฉลิมพระเกียรติ เปิดเส้นทาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น. พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3203 ชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ลงพื้นที่เข้าสำรวจเส้นทางและเตรียมการให้การช่วยเหลือขั้นต้นเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางการจราจร

เนื่องจากมีฝนตกหนักเป็นเวลาติดต่อกัน บนถนนหมายเลข 1081 สายอำเภอบ่อเกลือ – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านภู่ดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ได้ทำการเปิดเส้นทางจราจรให้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ จำนวน 1 ช่องการจราจร

ต่อมาเวลา 09.00 น. กำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 3203 ร่วมกับ หมวดการทางน่าน เขต 2 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ , เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานดอยภูคา บ้านด่าน นำกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่เคลียร์เส้นทางที่ดินได้สไลด์ทับลงมาปิดถนน

โดยได้นำรถเครื่องจักรกลนำดินที่สไลด์ลงมาทับเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านออก บริเวณถนนหมายเลข 1081 อำเภอบ่อเกลือ – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวสามารถเปิดให้รถได้ใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้ว