พะเยา ชาวอำเภอภูซาง ร้องถูกเบี้ยวเงินดอกสัจจะ

ชาวบ้านป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภุอภูซาง ฉุนหลังโดนโกงเงินดอก รวมตัวชูป้ายประจานร้องนายอำเภอ ก่อนรวมตัวขึ้นโรงพักภูซาง เพื่อแจ้งความดำเนินคดี

ตัวแทนชาวบ้านเกือบ40 คน ของ หมู่ 4 และ หมู่ 9 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รวมตัวกันถือป้ายประจานเรียกร้องให้นายอำเภอช่วยเหลือ กรณีที่ ถูกโกงเงินดอกในกองทุนเถือนของหมู่บ้าน ชาวบ้านฉุนจัดหลังโดนคณะกรรมการกองทุนเงินออมเถื่อน ที่ชื่อ ” กลุ่มเงินสัจจะบ้านลุงเขียน ” เบี้ยวเงินดอกทั้งที่ตกลงกันไว้แล้ว

โดยชาวบ้านถือหนังสือสัญญาประนีประนอมข้อพิพาททางเพ่ง พ.ศ. 2553 ที่มีตัวแทนของสมาชิกกลุ่มเงินสัจจะ ( กลุ่มเงินสัจจะบ้านลุงเขียน ) จำนวน 5 คน ของผู้เสียหาย 87 คน ของทั้ง2หมู่บ้าน โดยในหนังสือสัญญา ระบุว่า ผู้เสียหายจำนวน 87 คนได้ลงหุ้นเงินออมสัจจะ หุ้นละ 1,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 9270 หุ้นโดยได้เริ่มลงหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2559 โดยกำหนดให้คณะกรรมการนำไปปล่อยกู้เพื่อนำดอกผลมาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก กำหนดจ่ายเงินค่าหุ้นและดอกผลของเงินในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ซึ่งภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2562 คณะกรรมการไม่สามารถนำเงินดอกผลที่ตกลงกันมาจ่ายให้สมาชิกตามกำหนดเวลาได้จึงทำให้ผู้ร้องทั้ง 87 รายได้รับความเดือดร้อน และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น ผู้ร้องและผู้ถูกร้องได้มาประชุมเพื่อไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทดังกล่าวณศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าสักหมู่ที่ 4 ตำบลป่าสักอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาซึ่งคู่พิพาททั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความยอมผ่อนผันให้กันโดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้ 1 ผู้ถูกร้องจะนำเงินดอกผลเมื่อคืนให้ผู้ร้องทุกข์ทุกราย ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ข้อ 2 ให้ผู้ร้องทุกข์ทุกรายจัดทำสัญญาเงินกู้ระหว่างผู้ร้องกับผู้ถูกร้องโดยผู้ร้องยินยอม ให้ถือเอาเงินดอกผลค่าหุ้นของผู้ร้องแต่ละรายเป็นเงินต้นในสัญญาเงินกู้ ข้อ 3 หากผู้ถูกร้องไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับนี้ให้ผู้ร้อง นำสัญญาเงินกู้ที่ได้จัดทำขึ้นนี้และสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับนี้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องทางแพ่งแก่ผู้ถูกร้อง

สัญญาประนีประนอมยอมความฉบับนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคณะผู้ไกล่เกลี่ยได้อ่านให้คู่พิพาททุกฝ่ายฟังแล้วและคู่พิพาททุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าคณะผู้ไกล่เกลี่ยและได้มอบสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่พิพาทไว้แล้วฝ่ายละ 1 ฉบับ และเก็บรักษาไว้ที่ว่าการอำเภอ 1 ฉบับ

โดยมีผู้ร้องซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกทั้ง 87 รายลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถูกร้อง ที่เป็นคณะกรรมการกลุ่มเงินสัจจะ กลุ่มเงินสัจจะบ้านลุงเขียน จำนวน 5 รายลงลายมือชื่อไว้ เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งมีพยานจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ปลัดอำเภอภูซางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลป่าสัก ได้ร่วมลงรายชื่อในหนังสือสัญญา ประนีประนอมยอมความ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องไก่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งพ. ศ. 2553

แต่พอถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดที่ผู้ถูกร้องซึ่งเป็นคณะกรรมการของกลุ่มเงินออมบ้านลุงเขียนจะต้องนำเงินดอกผลมาคืนให้กับผู้ร้องทุกราย คณะกรรมการ กลุ่มเงิน ออมสัจจะบ้านลุงเขียนกับเบี้ยวและพูดจาเยาะเย้ย ต่างๆนานา จนทำให้ ชาวบ้าน ผู้เสียผลประโยชน์ ไม่พอใจที่ไม่ทำตามหนังสือสัญญาที่ได้ลงลายมือชื่อ ไว้แล้วนั้นจึงรวมตัวกันมาชูป้ายประจานพร้อมประกาศจะเดินหน้าฟ้องศาล ในเร็ววันนี้ อย่างแน่นอน

ด้าน นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง ได้เปิดห้องประชุม อำเภอภูซางเพื่อมาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกับชาวบ้านผู้เสียหายโดย นายอำเภอได้สอบถามข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำ ให้ชาวบ้านผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ภูซาง ในส่วนของรูปคดี และข้อกฎหมาย และในระหว่างนี้ ทางในอำเภอภูซาง จะได้เรียกคณะกรรมการกลุ่มเงินออมสัจจะบ้านลุงเขียนทั้ง5 คนเข้ามาพูดคุยอีกครั้ง

ด้านนายวิโรจน์ มีศรี หนึ่งในผู้เสียหาย ได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านมีการรวมตัวกันเพื่อมาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภูซางให้ช่วยเหลือในกรณีที่ชาวบ้านถูกเบี้ยวเงินซึ่งมียอดเงินนับล้านบาทโดยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภูซาง ได้เปิดประชุมเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยและมีข้อสรุป ว่า ให้คณะกรรมการกลุ่มออมสัจจะบ้านลุงเขียน ทั้ง 5 คน หาเงินมาชดใช้ให้กับชาวบ้านผู้เสียหายภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาทต่อเดือนจึงทำให้ชาวบ้านแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความพึงพอใจแต่พอถึงเวลาที่ต้องมาจ่ายเงินให้ชาวบ้าน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

กลุ่มคณะกรรมการทั้ง 5 คน กับไม่ทำตามข้อตกลงที่ได้ทำหนังสือและลงลายมือชื่อไว้แล้ว อีกทั้งยังท้าทายให้ชาวบ้านมาแจ้งความเพื่อเรียกร้องกันเองจึงทำให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจและรวมตัวกันมายืนถือป้ายประจาน เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากสังคม หลังจากนั้นชาวบ้านได้เดินเท้ามายัง สภ.ภูซาง เพื่อปรึกษาในด้านข้อกฎหมาย เพื่อจะดำเนินการเรียกร้องความเป็นธรรมในคดีที่ถูกโกงเงินดอกผลดังกล่าวต่อไป