ฉก.ทพ.32 พร้อมจิตอาสา รุดช่วยผู้ประสบภัยดินสไลด์ทับบ้าน 2 หลังคาเรือน  อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

700

ฉก.ทพ.32 พร้อมจิตอาสา รุดช่วยผู้ประสบภัยดินสไลด์ทับบ้าน 2 หลังคาเรือน  อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านว่า เกิดเหตุดินสไลด์ภายในหมู่บ้าน จึงได้สั่งการจัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3201 ชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บ้านมณีพฤกษ์ เร่งเข้าตรวจสอบเหตุภัยพิบัติดินสไลด์

พบบริเวณห้องน้ำของบ้านเลขที่ 207 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง  ซึ่งเป็นบ้านของ นายเมธา วงศ์ประเสริฐ ได้เกิดการทรุดตัวไหลลงไปทับบ้านของนายทนะวัฒน์ กาญจนพงศ์ทวี บ้านเลขที่ 273 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน เจ้าหน้าที่จึงเร่งรื้อซากและ เคลียร์ดินที่สไลด์ลงมาทับบ้านหลังดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ภายหลังการตรวจสอบพบ บ้านเรือนของนาย เมธา วงค์ประเสริฐ บ้านเลขที่ 207 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง  ได้รับความเสียหาย เป็นห้องน้ำ ขนาด 2 ห้อง จำนวน 1 หลัง และบ้านเรือนของนาย ทนะวัฒน์ กาญจนพงศ์ทวี บ้านเลขที่ 273 ตำบลงอบ ได้รับความเสียหาย รั้วบ้านพังเสียหาย ยาวประมาณ 15 เมตร และหลังคาบ้านได้รับความเสียหายเล็กน้อย ในขั้นต้นเทศบาลตำบลงอบ ได้เข้ามาประเมินความเสียหายในพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือ ต่อไป

ในการนี้ พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ได้สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย กองร้อยทหารพรานที่ 3201 ดำเนินการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบเหตุ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง