จังหวัดน่าน มทบ. 38 จิตอาสา ลุยฝนเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของน้ำทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชน อำเภอสันติสุข 

428

จังหวัดน่าน มทบ. 38 จิตอาสา ลุยฝนเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของน้ำทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชน อำเภอสันติสุข

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 3 , พันเอก วิทยา แก้วพรม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสารภัยมณฑลทหารบกที่ 38 /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  หน่วยแพทย์ทหาร จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เคลื่อนย้ายเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดินโคลนถล่ม ดินสไลด์ ร่วมกับ หน่วยงาน , ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสันติสุข , สัสดีอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

โดยเข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ ภายในชุมชน/หมู่บ้าน บ้านป่าอ้อย ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึ่งปัจจุบันหน่วยอยู่ระหว่างการดำเนินการ