กลุ่มชาติพันธุ์ บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10


วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดพร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมในพิธีเปิดรับบริจาค มีประชาชนทั้งชาวไทย ชาวเขา พม่า กะเหรี่ยง จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา เข้าบริจาคโลหิตคับคั่ง


ทั้งนี้ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลแม่สอด กำลังประสบกับการขาดแคลนโลหิต มีความต้องการเลือดมาก ต้องขอรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง เพราะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น เนื่องจาก แม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง ประชากรหนาแน่น รวมทั้งมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้บริการกันมาก ซึ่งส่วนกลางช่วยเหลือเพียง ส่วนประกอบของเลือด อาทิ น้ำเหลืองแช่แข็ง เม็ดเลือดแดง ส่วนเลือดล้วนๆ จะรับบริจาคในท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ที่มาช่วยกันบริจาค

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น