พะเยา เปิดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลขที่ 1021 สายพะเยา -ภูซาง โดยโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดพะเยา โดยถนนสายดังกล่าว นับว่าเป็นถนนสายเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญของจังหวัดพะเยา ระยะทางกว่า 70 กิโลเมตร


จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้นำข้าราชการจิตอาสา และประชาชนจิตอาสาจังหวัดพะเยา ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ ในการทำความสะอาดสถานที่สำคัญ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บเศษขยะ และล้างทำความสะอาดถนน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดพะเยาด้วย