ทต.แม่กา,คณะแพทย์ม.พะเยา จัดแพทย์อาสาออกตรวจดูแลประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562   นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากรจังหวัดพะเยา  เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  ทหาร ตำรวจ  และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา  ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   28 กรกฎาคม 2562 ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ  ทหาร  ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนันและผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพะเยา  ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2562  ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาด้วย


ขณะที่ วัดแม่กาโทกหวากตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลแม่กา ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์มหาลัยพะเยา จัด โครงการหน่วยแพทย์อาสาออกบริการดูแลสุขภาพประชาชน วัดบ้านแม่กาโทกหวาก ต. แม่กา และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึง บริการสุขภาพได้อย่างหลากหลายทางเลือก ได้แก่การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนในเขตตำบลแม่กาและพื้นที่ใกล้เคียง

โดยมี ศร.นพ. วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา. ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์และนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมบริการดูแลสุขภาพประชาชน ด้วย