พิษณุโลก เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนมิตรภาพ-แยกอินโดจีน


วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ถวายราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

จากนั้นเป็นประธานเปิดป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก บริเวณถนนมิตรภาพเชิงสะพานนเรศวร หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และนำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ทาสีริ้วขอบถนน และทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนนเรียบยาวมาจนถึงบริเวณสี่แยกอินโดจีน ตลอดสายถนนมิตรภาพ เป็นระยะทาง 7.5 กิโลเมตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

อีกทั้งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินตามพระราโชบายในการที่ทรงมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ของพสกนิกร ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสิ่งสาธารณประโยชน์
.


เครดิต :ภาพ/ข่าว: ปชส.พิษณุโลก