แม่ทัพน้อยที่ 3 นำกำลังพล แม่บ้านทหารบก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตเจริญพระพุทธมนต์

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพนัอยที่ 3 เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระ-นเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

โดยมี
พันเอก หญิง พัชรี ธวัชพีระชัย รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 , พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3, พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3, พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 , พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 , พลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช , พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 , พันเอก ประพัฒน์ พบสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 , พันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 , พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, พันเอก ชาตรี มณีพงษ์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 , พันเอก สมบัติ บุญกอแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 , พันเอก สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 , พันเอก กฤติ พันธสา เผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3, ข้าราชการ และกำลังพล ครอบครัวกำลังพลทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 68 รูป ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จากนั้น แม่ทัพน้อยที่ 3 ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบันเทิงทัพ 202 สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ต่อมา แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับนำผู้บังคับบัญชา กำลังพล กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี พลเมืองที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระเบื้องยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นเอนกอนันต์ ให้ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา โดยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ตั้งจิตอธิษฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยั่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

จากนั้น แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมด้วย รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวห้องโถงกลางกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3

และ ต่อมา แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมรองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและประดับเข็มเครื่องหมายกาชาดให้กับผู้ที่บริจาคโลหิตเพื่อเป็นเกียรติอันแสดงถึงความเสียสละให้กับกำลังพลและครอบครัวกำลังพล ตลอดจนประชาชน ที่มาร่วม “บริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ” ณ อาคารรู้รักสามัคคีกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพบกได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพร้อมเพียงกันทุกกองทัพภาค และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาท ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระ-กรณียกิจด้วยพระเมตตา จนเป็นที่ประจักษ์ อยู่ในดวงใจของเหล่า พสกนิกรชาวไทยตลอดมา พร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 และชุมชนรอบค่าย เป็นต้น