นายอำเภอพิชัย จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
โดยมีคณะลูกเสือเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามจำนวน 1,600 คน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน