โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อำเภอแม่สอด ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แก่นักเรียนชนเผ่าปากากะญอ พร้อมมอบรางวัลแก่เยาวชนที่มีความประพฤติดีและทำความดีแก่สังคม


ที่โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางอุไร วงษ์พีระพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


ทั้งนี้สำหรับนักเรียนเกือบทั้งหมดของโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะญอ โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อความสนุกสนาน ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงความสามารถ ในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งการแสดงบนเวที และกิจกรรมตามฐานต่างๆ


และที่สำคัญ ได้มีการมอบรางวัลแก่เด็กนักเรียน ที่เรียนดี มีความประพฤติดี รวมทั้งนักเรียนที่ทำความดี แก่สังคม เช่น เก็บสิ่งของมีค่าได้ และมีการส่งคืนให้กับเจ้าของ โรงเรียนจึงมีการมอบใบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูส่งเสริมให้นักเรียน ร่วมกันทำความดี เป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น