พิษณุโลก 6 สโมสรโรตารี่รับบริจาคโลหิต ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ที่ อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 67 พรรษา

โดย 6 สโมสรโรตารี่ ในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร ประกอบด้วย สโมสรโรตารี่วังจันทน์สโมสรโรตารี่พิษณุโลก สโมสรโรตารี่พทุธชินราช สโมสรโรตารี่นเรศวร สโมสรโรตารี่ลุ่มน้ำเข็ก และสโมสรโรตารี่ชาละวันพิจิตร

นางสาวพญา ธาราวุฒิ นายกสโมสรโรตารี่วังจันทน์ กล่าวว่า สโมสรโรตารี่ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร จัดโครงการรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกอบกับ ปัจจุบันนี้ผู้ป่วยมีความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นและมีสำรองไม่เพียงพอ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยแต่ละครั้งต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือคนไข้วิกฤตให้ปลอดภัย

การรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจังหวัดพิษณุโลก สโมสรโรตารี่ 6 แห่ง ในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร ตลอดจนประชาชนเป็นจำนวนมากให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ด้วย

 

คมเดช พลสว่าง ข่าว/ภาพ