พิษณุโลก รื้อเกลี้ยงอาคารบดบังศาล”พระองค์ดำ” อาคารใหม่แสดงพระราชประวัติ ปูนปั้นฝีมือช่างสิบหมู่ประดับฝาผนัง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีกรมศิลปากร ได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จนราบเรียบศาลหลังเก่ากลับมาโดดเด่นเหมือนเดิมแล้ว

โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมลักษณ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมารื้อถอนอาคารบดบังศาลหลังเก่าสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และดำเนินการก่อสร้างอาคารรูปเกือกม้า หรือ ตัว C ด้านหลังศาลเก่า พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม และสมพระเกียรติ

สำหรับรูปแบบอาคารกำหนดให้นำวัสดุ ที่ได้มาจากการรื้อถอนอาคารที่บดบังศาล สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำไปใช้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่บริเวณด้านหลัง เช่น โครงหลังคาเหล็ก กระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น ซึ่งขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

สำหรับอาคารหลังใหม่รูปเกือกม้าจะใช้เป็นสถานที่แสดงพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยขณะนี้ ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กำลังดำเนินการรูปเหมือนแบบปูนปั้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 20 องค์ เพื่อตกแต่งฝาผนังอาคารหลังใหม่

ตามแบบสัญญาจ้างระหว่างสำนักศิลปากรที่ 6 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมลักษณ์ก่อสร้างสัญญาจ้างเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 10 เมษายน 2562 เซ็นสัญญาวันที่ 10 กันยายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 174 วัน รวมทั้งรื้อถอนและการก่อสร้างอาคารหลังใหม่วงเงินงบประมาณ 22,200,000 บาท

พร้อมทั้งการตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และกำหนดพื้นผิวเป็นตัวหนอนสลับสีเชื่อมถึงหินอ่อนหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 10 กันยายน 2562 นั้น หากก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอาจจะต้องขยายระยะเวลาดำเนินการออกไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ตลอดระยะเวลาการรื้อถอนอาคารบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการก่อสร้างอาคารรูปเกือกม้าหลังใหม่ มีประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และผู้ที่เดินทางมาสักการะได้ถ่ายภาพกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกคนล้วนปลื้มปิติที่อาคารบดบังถูกรื้อถอนออกไป ทำให้ความสง่างามของศาลหลังเก่ากลับมาคงเดิม

ประการสำคัญมีคุณค่าทางจิตใจและประวัติศาสตร์ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2505