พิษณุโลก ควบคุมตัวเยาวชนชายหญิง มั่วสุมยามวิกาลอายุต่ำสุด14 ปี สร้างความเดือดร้อนรำคาญ

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 01.00 น.นายเจษฎาลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกตำรวจทางหลวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลกสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองพิษณุโลกได้ร่วมกันควบคุมตัวเยาวชนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่พี่น้องประชาชนในลักษณะเด็กแว้นบริเวณริมแม่น้ำน่านหลังโรงสีฝั่งวัดโพธิญาณ

พบการรวมกลุ่มของเด็กเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีจำนวน17 คนแยกเป็นชาย13 คนหญิง4 คนโดยมีอายุต่ำสุด14 ปีซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้มีการสอบประวัติบันทึกข้อตกลงระหว่างเยาวชนและผู้ปกครองถามตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกได้ทำการบันทึกตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน8 คันพร้อมได้นัดเยาวชนและผู้ปกครองเข้ารับการอบรมเพื่อรับทราบข้อกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกฎหมายจราจรในวันที่30 กรกฎาคม2562 เวลา10.00 . ห้องประชุมชั้น4 สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกต่อไป

   

การควบคุมตัวเยาวชนในครั้งนี้ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าบริเวณริมแม่น้ำน่านฝั่งวัดโพธิญาณจะมีกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเด็กแว้นรวมตัวกันเพื่อจะประลองความเร็วรถจักรยานยนต์ท่อเสียงดังและมีเยาวชนที่ทำตัวไม่เหมาะสมนั่งคุยกันเป็นคู่ในที่มืดทางเจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกจึงได้วางแผนเข้าควบคุมตัวเพื่อคุ้มครองตามพรบ.เด็กและเยาวชนต่อไป

คมเดช พลสว่าง ภาพ/ข่าว