ผบ.พล.ม.1 และ ผบ.มทบ.36…. ปภ.เพชรบูรณ์ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเจ้าหน้าที่ลงช่วยบรรเทาภัยแล้ง

3205

ผบ.พล.ม.1 และ ผบ.มทบ.36…. ปภ.เพชรบูรณ์ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเจ้าหน้าที่ลงช่วยบรรเทาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลตรี วิชิต วงศ์สังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมด้วย พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยภัยแล้ง เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง ตามโครงการ ” ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ”

โดยร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำและกำลังพล เจ้าหน้าที่ เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะภัยแล้ง โดยมี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณสนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์