ธ.ก.ส.สาขาลับแล จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2562

2296

ธ.ก.ส.สาขาลับแล จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขาลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2562 ซึ่ง ธกส.เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการรับฝากเงินเหมือนสถาบันการเงินอื่นๆทั่วไป โดยได้เปิด เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภท 1 ของธนาคาร ธกส.

โดยในช่วงรอบเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้โชคดีได้รับรางวัลจากเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (เล่มแดง) รางวัลที่ 1 รถกระบะ 4 ประตูยี่ห้อ Mazda รุ่น bt-50 คือ นางสมบัติ ดามัง สาขาฟากท่า และ รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋ง Suzuki Swift จำนวน 3 คัน คือ นางไพลิน ลือโฮ้ง สาขาตรอน นางสนั่น ท้าวโองการ สาขาฟากท่านางสายพิณ ปัญญายงค์ สาขาลับแล

ทั้งนี้ เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค นอกจากผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลเป็นสิ่งของเพิ่มจากการได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก มีการ จับสลากมอบโชคให้แก่ลูกค้าผู้ฝากเงินในระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้งในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี และจะมีการจับสลากระดับประเทศของธนาคารปีละ 1 ครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้ลุ้น โชคจะต้องมีเงินฝากทุกๆ 2,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรางวัล ซึ่งผู้ฝากต้องฝากเงินติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในช่วงเวลาใดก็ได้ของแต่ละรอบการจับสลากรางวัล กรณีจับรางวัลแล้วผู้ฝากได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัลผู้ฝาก จะได้รับรางวัลนั้นทุกรางวัลได้ ไม่ตัดสิทธิ์รางวัลใดรางวัลหนึ่ง

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 สำนักงาน ธกส.จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจำนวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคจำนวน 167 ,825 บัญชี มียอดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคทั้งสิ้น 2,776, 412 ,141 ล้านบาท และการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจับรางวัลมอบ โชค ให้แก่ผู้ฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค(เล่มแดง) กับ ธกส.ทั้ง 13 สาขาในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนบัตรจับรางวัลในครั้งนี้ 345,9217 บัตร มีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 455 รางวัลมูลค่าของรางวัล 7,578,295 บาท ทั้งนี้สำหรับลูกค้าฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค 13 สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลอีกมากมายได้ที่ ธกส.ทุกสาขา จังหวัดอุตรดิตถ์ และยังสามารถฝากเงินกับ ธกส.เพื่อลุ้นรับรางวัลได้

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน