พะเยา สถานการณ์ภัยแล้งยังวิกฤติชาวบ้านขาดน้ำอุปโภคบริโภค

534

พะเยา สถานการณ์ภัยแล้งยังวิกฤติชาวบ้านขาดน้ำอุปโภคบริโภค

พะเยา ยังคงเกิดวิกฤติ ชาวบ้านหลายพื้นที่ยังขาดน้ำอุปโภคบริโภค ล่าสุดผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.34 /ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ มทบ.34 พะเยา สนธิกำลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนราชการ นำน้ำอุปโภคบริโภคเข้ากับการแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน 2 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคนานมากกว่าสองเดือน

พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.ศบภ.มทบ.34/ผอ.ศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ มทบ.34 บูรณาการกับหน่วยทหารในพื้นที่ และเทศบาลตำบลแม่ปืมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพะเยา ภาคราชการ นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 4 คัน ออกแจกจ่ายน้ำ ให้กับโรงเรียนบ้านภูเงินและชุมชนบ้านภูเงินหมู่ที่ 13, 16 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ประสบภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภคบริโภค ไม่พอใช้ โดยได้นำน้ำปริมาณ จำนวน 24,000 ลิตร ออกเติมให้กับประปาในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 16 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการขาดน้ำอุปโภคบริโภค

โดยประชาชนในพื้นที่ประสบกับภาวะภัยแล้งขาดน้ำอุปโภคบริโภคมานานนับ 2 เดือนโดยช่วงที่ผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำน้ำเข้าทำการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่ก็ไม่เพียงพอ ในครั้งนี้ทางกองทัพบกจึงได้ให้หน่วยทหารเข้าทำการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองและป้องกันบรรเทาสาระภัยจังหวัด นำน้ำเข้าแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อให้เพียงพอกับการใช้อุปโภคบริโภค โดยในวันนี้ได้นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนได้ กว่า300 หลังคาเรือน

ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเกิดวิกฤติในหลายพื้นที่ในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภค ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะคลายปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้ และขณะนี้ทุกภาคส่วนได้ระดมกำลังที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชน ซึ่งผลกระทบภัยแล้งดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของประชาชน รวมทั้งน้ำอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่